Frigolitpress EPS-C50 reducerar volymen av frigolitavfall med 40 till 1.

Genom frigolitpressning med hjälp av erbjudande EPS-komprimeringsmaskinerna sänks kostnaderna för avfallshantering och sparas utrymme som behövs för avfallslagring. EPS-pressarna är användarvänliga, ofarliga, kan hanteras av en person. Genom frigolitpressning och frigolits återanvändning handlar vi på ett miljövänligt sätt.

Teknisk specifikation

  • Total strömförbrukning: 6,2 kW
  • Mått [m]: 2,00 / 0,6 / 1,7 (längd / bredd / höjd)
  • Vikt: 690kg
  • Kompressionsförhållande : 40: 1
  • Täthet av komprimerade polystyren: 200 – 400 kg / m3
  • Dimensioner EPS blocket [m]: 0,2 x 0,2 (längd / bredd)