Frigolitpress EPS-C200 reducerar volymen av frigolitavfall med 50 till 1.

Genom frigolitpressning med hjälp av erbjudande EPS-komprimeringsmaskinerna sänks kostnaderna för avfallshantering och sparas utrymme som behövs för avfallslagring. EPS-pressarna är användarvänliga, ofarliga, kan hanteras av en person. Genom frigolitpressning och frigolits återanvändning handlar vi på ett miljövänligt sätt.

Teknisk specifikation

  • Total strömförbrukning: 19,55 kW
  • Mått [m]: 5,425 / 0,750 / 2,1 (längd / bredd / höjd)
  • Vikt: 2000kg
  • Kompressionsförhållande : 50: 1
  • Täthet av komprimerade polystyren: 200 – 400 kg / m3
  • Dimensioner EPS blocket [m]0,38 x 0,38 (längd / bredd)